Broloppet 5 år
När det femte broloppet gick, fick vi som deltagit i alla en plakett.